Privacy

Cookies en digitale persoonsgegevens van bezoekers:

Beheer
De website www.metisstandbouw.nl / metisstandbouw.nl staat onder beheer van Metis Standbouw. De contactgegevens zijn op deze website te vinden.

Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.metisstandbouw.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. 2b Metis Standbouw zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Metis Standbouw kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken: 2c Het sturen van één of meerdere emails. 2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Metis Standbouw denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle ervaring voor de bezoeker.

Cookies
3a Metis Standbouw maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren en om het gebruik van de website te analyseren, zogenaamde functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker en uw IP-adres. Daardoor kan Metis Standbouw de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. 3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. 3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Kijk hier voor meer informatie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/moet-ik-cookies-accepteren-om-alle-functionaliteit/#action-32

Vragen. Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Metis Standbouw. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Disclaimer Metis Standbouw is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die klant is bij Metis Standbouw.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Metis Standbouw kan de gegevens die door de klant verstrekt worden opslaan en voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het op de hoogte houden van de voortgang van een opdracht.
1b Het sturen van één of meerdere emails of telefoontjes die betrekking hebben op de order.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera.
1d het identificeren van personen in onze boekhoudsoftware en in onze e-mail database.
Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Locatiegegevens
Bankrekeningnummer, KVK nummer en BTW-nummer van uw bedrijf
Metis Standbouw bewaart de bovenstaande persoonsgegevens in de boekhoudsoftware en e-mail database (resp. Hubspot.com en Mautic) zo lang als noodzakelijk is of voor onbepaalde tijd om u een volgende keer snel van dienst te kunnen zijn. U kunt deze gegevens echter altijd inzien en/of laten verwijderen op verzoek (zie lid 3.) Neem hiervoor contact met ons op contactgegevens.

Gegevens verstrekken aan derden en geautomatiseerde besluitvorming
Metis Standbouw deelt uw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken. Hiermee wordt eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd.

Wij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor acquisitie. Metis Standbouw neemt tevens geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Metis Standbouw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@metisstandbouw.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Metis Standbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onder andere door de website te versleutelen (ssl). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@metisstandbouw.nl

Metis Standbouw Keurenplein 41, 1069 CD Amsterdam

info@metisstandbouw.nl 020 894 60 40